20230720 bdoDepartament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informuje, że w dniu 24 maja 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona między innymi obowiązek wpisania się do
rejestru BDO dla nowego rodzaju podmiotów.

20221117 lgd1Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa informuje o możliwości składania wniosków na operacje z zakresu zakładania nowych działalności gospodarczych

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 14 do 28 marca 2023 r.

UG ceidg