Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Czernichów podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2023 r. na podstawie programu pomocowego:

Pomoc de minimis udzielona na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) na dofinansowanie doskonalenia zawodowego młodocianych pracowników:

 

    Podmiot, któremu udzielono pomocy de minimis

 

              Kwota udzielonej pomocy de minimis

 

    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, E. Mackiewicz, A. Sowińska, ul.Usługowa 2, 32-070 Czernichów                     9 244,66 zł.
    Pracownia Krawiecka C. Job, ul. Starowiślna 84, 31-035 Kraków                     6 163,10 zł.
    F.H.U. RS-CAR R. Sołtysik, ul. Galicyjska 8 Brodła, 32-556 Alwernia                     9 244,66 zł.
    Pracownia Piekarsko-Cukiernicza s.c. R. Zaborowski, J. Zaborowska, Kaszów 64, 32-060 Liszki                     9 244,66 zł.
    C. Job wspólnik s.c Pracownia Krawiecka s.c. C. Job, A. Ziembla, ul. Starowiślna 84, 31-035 Kraków                     3 081,56 zł.
    Easy Car Serwis B. Sieprawski, ul. Mników 467, 32-084 Morawica                    15 407,76 zł.

 

20230526 skill1 czerwca 2023 o godz. 10:00 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie rozpoczyna dodatkową rekrutacją w projekcie Łap Skilla. Rekrutacja obejmie do 200 osób i potrwa do 30 czerwca 2023 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc.