Ochotnicza Straż Pożarna Czernichów
Czernichowskie Stowarzyszenie Seniorów
Fundacja im. Św. Brata Alberta w Radwanowicach – oddział w Czernichowie, warsztaty terapii zajęciowej
FUNDACJA VITAE SAL AMICITIA
Gminne Forum Samorządowe w Czernichowie
LKS Wisła Czernichów
Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły Rolniczej w Czernichowie
Stowarzyszenie DOBRO POWRACA
Stowarzyszenie Quadowa Grupa Południe ATV South Poland
Stowarzyszenie Rowerowy Czernichów
Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Czernichów "Blisko Ludzi"

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi im. Jana III Sobieskiego w Czułówku
Koło Gospodyń Wiejskich w Czułówku
LKS Błękitni Czułówek
Ochotnicza Straż Pożarna Czułówek

Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Szlachecka
Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie Szlacheckiej
Stowarzyszenie Rodzin z Amyloidozą TTR

Ochotnicza Straż Pożarna Kamień
Koło Gospodyń Wiejskich w Kamieniu
LKS Start Kamień
Towarzystwo Przyjaciół Kamienia

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Kłokoczyn
Ochotnicza Straż Pożarna Kłokoczyn

Koło Gospodyń Wiejskich Szlachcianki w Nowej Wsi Szlacheckiej
Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś Szlachecka

Stowarzyszenie Przyjaciół Przegini Duchownej
Koło Gospodyń Wiejskich w Przegini Duchownej
Ochotnicza Straż Pożarna Przeginia Duchowna

Stowarzyszenie Kobiet w Przegini Narodowej
Koło Gospodyń Wiejskich w Przegini Narodowej
Ochotnicza Straż Pożarna Przeginia Narodowa
Stowarzyszenie "Nasza Przeginia Narodowa"

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Rusocicach
Kółko Rolnicze w Rusocicach
LKS Nadwiślan Rusocice
Ochotnicza Straż Pożarna Rusocice
Stowarzyszenie Grupa Teatralna "Credo"

Koło Gospodyń Wiejskich w Rybnej
Kółko Rolnicze w Rybnej
LKS Sokół Rybna
Ochotnicza Straż Pożarna Rybna
Stowarzyszenie Małopolski Klub Karate Tradycyjnego
Stowarzyszenie Nasza Mała Ojczyzna
Stowarzyszenie Wokół Rybnej
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Podkrakowski IV Szczep Nadwiślanie

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Ogniska Artystycznego 'Szlif'
LKS Piast Farmina
Ochotnicza Straż Pożarna Wołowice
Pracownia Aktywnego Seniora
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wołowice
Stowarzyszenie Rodziców przy Szkole w Wołowicach

Ochotnicza Straż Pożarna Zagacie
FUNDACJA "KINIA"
Koło Gospodyń Wiejskich w Zagaciu