laczany 1

Zbiornik Łączany jest obecnie największym zimowiskiem ptaków na górnej Wiśle, a w okresie przelotów wiosennych i jesiennych ważnym miejscem postojowym dla ptaków migrujących. Jest miejscem największej koncentracji zimowych łabędzi niemych, krzyżówek, czernic, głowienek, mew śmieszek, łysek, czapli siwych, a w ostatnich latach, także mew pospolitych i siwych. Na żadnym innym obiekcie wodnym w południowo - wschodniej Polsce, nie stwierdzono tak dużej liczby gatunków jak tutaj -138 gatunków ptaków, w tym 81 gatunków ptaków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych, dla 10 gatunków jest to miejsce żerowania, zimują tu 72 gatunki.
W latach 1955-60 został zbudowany stopień wodny w Łączanach. Budowa miała na celu ułatwienie poboru wody dla powstającej wówczas dużej elektrowni cieplnej w Skawinie. Powstał kanał długości 15,7 km, poprowadzony równolegle do Wisły. Powstałe rozlewisko na Wiśle stało się naturalnym miejscem osiedlania się różnych gatunków ptaków. Obserwacje ornitologów, przyczyniły się do powstania ścieżki ornitologicznej na zbiorniku wodnym Łączany.

laczany 2

Ścieżka prowadzi wzdłuż Wisły, a na jej trasie ustawiono cztery punkty obserwacyjne. Przy ścieżce znajduje się parking samochodowy, wyposażony w dwie drewniane wiaty, stoliki i ławki. Na szczycie zamkniętego kamieniołomu powstały dwa tarasy widokowe umożliwiające obserwowanie dużego terenu rozlewiska. Wszystkie punkty obserwacyjne zostały wyposażone w ławki i tablice informacyjne, a także oznakowania kierunku szlaku ścieżki ornitologicznej.
Dla wszystkich zainteresowanych istnieje możliwość darmowego wypożyczenia lornetek, lunet i atlasów ptaków

laczany 3