szlak czarny 1

Rusocice – nazwa wsi wskazuje, że jej założycielem lub pierwszym osadnikiem mógł być człowiek pochodzenia francuskiego, być może jeniec z czasów wielkiej wojny z zakonem krzyżackim. Po raz pierwszy wioska pojawia się w kronice Jana Długosza. Początkowo wieś była własnością klasztoru zwierzynieckiego.
W XVIII wieku z całą ziemią krakowską dostały się Rusocice pod panowanie Austrii. Koło Rusocic nad Wisłą był niegdyś folwark stanowiący własność Potockich z Krzeszowic. Ponieważ jego administracja była zbyt kosztowna, Andrzej Potocki wydzierżawił grunt i łąki okolicznym chłopom. We wsi znajduje się murowana kapliczka z sygnaturką, zbudowana w pierwszej połowie XIX w.
W Rusocicach można zwiedzić stare kamieniołomy z zachowanym piecem wapiennym - stare wyrobisko kamieniołomu pozwala na uprawianie wspinaczki linowej dla początkujących.

szlak czarny 2

Nazwany szlakiem „Czarnego Lasu” od miejsca, w którym się rozpoczyna - na starej kamiennej drodze prowadzącej do leśniczówki w Rusocicach. Trasa wiedzie prawie w całości drogami leśnymi, dodatkowo wymaga przeprawy przez bród na potoku Rudno. Trasę możemy zaplanować dojeżdżając do Rusocic szlakiem niebieskim lub zostawiając auto w pobliżu leśniczówki w Rusocicach na małym parkingu - i stamtąd dojechać do początku szlaku czarnego.