zakowiec 1

zakowiec 2

Trasa prowadzi wokół Góry Chełm w Czernichowie. Rozpoczynamy od parkingu w centrum Czernichowa. Kierujemy się w stronę górującego nad wsią lasu Żakowiec z dobrze zachowanymi wapiennymi ostańcami. Trasa jest krótka - poza 300 m odcinkiem drogi asfaltowej w centrum Czernichowa, szlak wiedzie bocznymi, leśnymi duktami. Dla wielu mieszkańców Czernichowa leśne drogi wokół Góry Chełm są doskonałym miejscem do uprawiania nordic walkingu, a także organizowanych tutaj w ramach akcji Polska Biega zawodów sportowych.