20230220 utrudnieniaW związku z rozpoczęciem przebudowy drogi powiatowej, biegnącej z Czernichowa do Zagacia, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Podczas prac należy liczyć się z chwilowymi zatrzymaniami ruchu i kierowaniem ruchem przez wykonawcę prac modernizacyjnych.