20231103 gabarytyPunkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Czernichów – 18 i 25 listopada

Lokalizacja PSZOK:

  • Rybna (działka nr 3075/1 – przy boisku LKS Sokół Rybna);
  • Czernichów (działka nr 1349/4 – Studzienki, plac targowy).

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH w terminie od 6 listopada do 8 listopada 2023 r.Odpady nietypowe, tj. odpady wielkogabarytowe, takie jak meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), meble ogrodowe, drzwi (bez szyb), dywany, wózki dziecięce, materace, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów, ceramika łazienkowa (WC, umywalka, brodzik, wanna, kabina prysznicowa), opony w liczbie 4 szt. (do samochodów osobowych).

W sobotę (21 października 2023 r.) w miejscowości Czernichów (działka nr 1349/4 – Studzienki, plac targowy) w godzinach 8.30 – 12.00 będzie można oddać do PSZOK odpady komunalne, których nie można wrzucić do pojemników czy worków na segregację.

Przypominamy, że na PSZOK oddajemy:

zużyte opony (do 4 sztuk z pojazdów osobowych), czyste drewno, odpady ulegające biodegradacji, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne i metale, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory (nie dotyczy samochodowych), odzież, tekstylia, odpady niebezpieczne, przeterminowane chemikalia (farby, rozpuszczalniki, kleje), przeterminowane leki, starą stolarkę okienną, odpady budowlane i rozbiórkowe do 500 kg raz w roku.

Równocześnie podkreślamy, że odpady na miejsce zbiórki można przywozić tylko w wyznaczonych godzinach, w danym dniu. Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Czernichów, pok. 108, telefon 12-444-55-77 wew. 120.

20230324 zbiorka W dniach 23 i 24 października 2023 r. odbędzie się bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

20231006 pszokUprzejmie informujemy, że w sobotę (7.10.2023r.) w m. Rybna (działka nr 3075/1 – przy boisku LKS Sokół Rybna) w godzinach 8.30 – 12.00 można oddać do PSZOK odpady komunalne, których nie można wrzucić do pojemników czy worków na segregację.

Odpady nietypowe tj. odpady wielkogabarytowe takie jak meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), meble ogrodowe, drzwi, dywany, wózki dziecięce, materace, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów, ceramika łazienkowa (wc, umywalka, brodzik, wanna, kabina prysznicowa), opony w ilości 4 szt. (od samochodów osobowych).

Informujemy, że odbiór odpadów zmieszanych i bio z miejscowości Kamień I został przesunięty z dnia 15 sierpnia 2023 r. (III wtorek miesiąca) na dzień 12 sierpnia 2023 r. (sobota).

- Kamień I ulice: Bagienna, Borowa Górka, Gromadzka, Jagodowa, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Na Górce, Olchowa, Plac Wolnica, Pod Górą, Pod Lasem, Pod Ostrą, Portowa, Rajska, Ratowa, Rubinowa, Skrajna, Starowiejska, Szkolna, Szlak, Zacisze.

Kamień II – odpady zmieszane, segregowane i bio

Informujemy, że odbiór odpadów zmieszanych, segregowanych i bio z miejscowości Kamień II został przesunięty z dnia 15 sierpnia 2023 r. (III wtorek miesiąca) na dzień 12 sierpnia 2023 r. (sobota).

- Kamień II ulice: Akacjowa, Dąbrowa, Gary, Kanoników Regularnych, Krótka, Mała, Odwozy, Ofiar Bombardowania, Piaski, Podgórki, Polna, Radosna, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Widokowa, Wiślana, Złote Piaski, Źródlana.

UWAGA! Na ulicy Podłęże odpady są odbierane według harmonogramu dla miejsc trudno dostępnych.

20230719 pszokInformujemy, że w dniu 22.07.2023r. (sobota ) w Czernichowie (działka nr 1349/4 – Studzienki, plac targowy), w godzinach od 8.30 do 12.00, czynny będzie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK.

20230630 odpadyInformujemy, że z dniem 1 lipca 2023 r. nastąpi zmiana firmy odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Czernichów. Wykonawcą będzie F.U.H "ANBUD" Andrzej Zyguła, Trąbki 451, 32-020 Wieliczka. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych pozostaje bez zmian. Poniżej odnośnik do harmonogramów od lipca 2023 r. do sierpnia 2024 r.

Przejdź do: Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

 

Telefony kontaktowe:

Biuro Obsługi reklamacji Wykonawcy - tel. 12 653 88 55 w godzinach od 8:00 do 16:00

Urząd Gminy Czernichów - tel. 12 444 55 77 wew. 120, 112 w godzinach pracy Urzędu

20230526 harmonogramUprzejmie informujemy, iż w czerwcu 2023 r. terminy odbioru odpadów komunalnych obowiązują według wcześniejszych harmonogramów. Odpady odbierane będą przez firmę Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, 42-202 Częstochowa, ul. Bór 169. Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz z PSZOK na miesiąc czerwiec 2023 r. dla poszczególnych rejonów z terenu Gminy Czernichów.