Projekt „Rozbudowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Czernichów” współfinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

 

Wójt Gminy Czernichów informuje

o możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w Czernichowie – przysiółek czernichówek, Wołowice. Szczegółowy wykaz działek zabudowanych, których dotyczy możliwość przyłączenia, jest dostępny

Aby rozpocząć procedurę przyłączenia do sieci kanalizacyjnej właściciele nieruchomości muszą złożyć do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie wniosek o wydanie informacji technicznej o możliwości odbioru ścieków. Wzór wniosku jest dostępny w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Czernichowie (ul. Gminna 1, II piętro pok. nr 209), w Urzędzie Gminy (parter, Biuro Obsługi Klienta) oraz na stronie internetowej gminy.

Po złożeniu wniosku ZGK wyda informację techniczną określającą zasady i warunki przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Mapy inwentaryzacyjne kanalizacji do pobrania TUTAJ