l konsultacje społeczne1

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czernichów w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany przebiegu granicy pomiędzy gminą Brzeźnica w powiecie wadowickim, a gminą Czernichów.

Zgodnie z uchwałą Nr XXX.281.2020 z dnia 23 listopada 2020 r. oraz uchwałą Nr XXXII.300.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Rady Gminy Czernichów w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, Wójt Gminy Czernichów zawiadamia, że w okresie od 25 stycznia 2021 roku do 25 lutego 2021 roku zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, w celu uzyskania opinii mieszkańców gminy Czernichów, polegające na wyrażeniu poparcia lub sprzeciwu wobec proponowanej zmiany przebiegu granic w jednej z następujących form:

1) Przesłanie w formie pisemnej indywidualnego stanowiska, zawierającego przynajmniej

następujące dane:

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania,

- poparcie lub sprzeciw wobec proponowanej zmiany przebiegu granic gminy,

- własnoręczny podpis;

2) przesłanie w formie elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) indywidualnego stanowiska, zawierającego przynajmniej następujące dane:

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania,

- poparcie lub sprzeciw wobec proponowanej zmiany przebiegu granic gminy,

- osobisty adres poczty elektronicznej;

3) podpisanie się na liście osób popierających proponowaną zmianę przebiegu granic gminy, której wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały lub na liście osób sprzeciwiających się proponowanej zmianie przebiegu granic gminy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy mieszkańcy gminy Czernichów, którzy ukończyli 18 lat. Każdy mieszkaniec może uczestniczyć w konsultacjach tylko jeden raz, wybierając dogodną dla siebie formę udziału.

Ogłoszenie o konsultacjach z mieszkańcami zostanie podane do wiadomości w następujący sposób:

- na tablicy ogłoszeń przy siedzibie urzędu gminy,

- na tablicach ogłoszeń sołeckich,

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- na stronie internetowej gminy i gminnych portalach społecznościowych.

Zapraszam Szanownych Mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach.

Wójt Gminy Czernichów

Danuta Filipowicz


+ wzór - POPIERAM wniosek o dokonanie zmiany przebiegu granicy pomiędzy gminą Brzeźnica a gminą Czernichów zgodnie z uchwałą nr XX.166.2020Rady Gminy Czernichów z dnia 20 stycznia 2020 r.

+ wzór - SPRZECIWIAM SIĘ wnioskowi o dokonanie zmiany przebiegu granicy pomiędzy gminą Brzeźnica a gminą Czernichów zgodnie z uchwałą nr XX.166.2020Rady Gminy Czernichów z dnia 20 stycznia 2020 r.

 

+ Uchwała Nr XXX.281.2020 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

+ Uchwała Nr XXXII.300.2020 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XXX.281.2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

+ UCHWAŁA NR XX.166.2020 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany granic terytorialnych gminy Czernichów


 mapa

Mapa w skali 1:10000

Mapa w skali 1:25000