MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Czernichów UCHWALONO
Czułówek UCHWALONO
Dąbrowa Szlachecka UCHWALONO
Kamień UCHWALONO | ZMIANA
Kłokoczyn UCHWALONO
Nowa Wieś Szlachecka UCHWALONO ZMIANA
Przeginia Duchowna UCHWALONO
Przeginia Narodowa UCHWALONO
Rusocice UCHWALONO
Rybna UCHWALONO
Wołowice UCHWALONO
Zagacie UCHWALONO | ZMIANA
Strefa Aktywności Gospodarczej w Czernichowie UCHWALONO