20230127 podatek

Informujemy, że dla miejscowości Czułówek, Przeginia Narodowa, Rusocice, Rybna i Wołowice nakazy płatnicze na rok 2023 zostaną wystawione w terminie późniejszym. Zaistniała sytuacja wynika z wprowadzania do systemu w Urzędzie Gminy Czernichów danych przesłanych po przeprowadzeniu przez Powiat Krakowski aktualizacji ewidencji gruntów w zakresie użytków rolnych gruntowych dla terenów zabudowanych i zurbanizowanych oraz uzupełnieniu bazy danych ewidencyjnych o informacje dotyczące budynków i lokali.

Te nowe dane nie zostały jeszcze wprowadzone w całości w naszej gminnej bazie podatkowej.

W wyniku prac wykonanych przez Powiat Krakowski wprowadzono aktualizację faktycznego sposobu użytkowania i zagospodarowania działek na terenie naszej gminy. Uwzględnione zostały wszystkie budynki znajdujące się na terenie działek, ogrodzenia, podwórza, dojazdy, śmietniki, studnie, oczka wodne itp. w wyniku czego dokonano zmiany sposobu faktycznego użytkowania działek, co przełoży się bezpośrednio na wysokość podatku od nieruchomości, ponieważ we wcześniejszej ewidencji wiele z tych działek było wskazanych jako działki rolne, a więc opodatkowane były według niższych stawek.

W sołectwach Czułówek, Przeginia Narodowa, Rusocice, Rybna i Wołowice podatnicy otrzymają decyzje podatkowe na rok 2023 z przesuniętym terminem płatności. W zależności od momentu otrzymania decyzji liczba rat podatkowych może ulec zmniejszeniu. Jednocześnie z nakazem płatniczym zostanie przesłana korekta podatku za rok 2022, wynikająca z wprowadzenia aktualizacji bazy podatkowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości w zakresie danych dotyczących kwalifikacji sposobu użytkowania nieruchomości prosimy o kontaktowanie się z Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie, ul. Przy Moście 1, tel. 12-656-72-19 lub 12-656-72-26.

W sprawie wysokości naliczenia podatków od nieruchomości prosimy o kontakt z Wydziałem Finansowym Urzędu Gminy Czernichów – tel. 12-444-55-77 wew. 124.