20221116 preferencyjny

Przypominamy, że z uwagi na uwarunkowania logistyczne Urząd Gminy Czernichów nie gwarantuje dostawy węgla do dnia 31 grudnia 2022 roku dla osób, które złożą wniosek po 30 listopada 2022 roku. Dostawa węgla do mieszkańców uwarunkowana jest dostępnością węgla u podmiotu wprowadzającego węgiel do obrotu w ramach zakupu preferencyjnego.

UWAGA: nie ma możliwości wyboru sortymentu węgla pomiędzy groszkiem, a ekogroszkiem. W przypadku zadeklarowania chęci zakupu węgla grubego dostarczony zostanie węgiel KOSTKA II o gradacji 63-130 mm, a w przypadku groszku/ekogroszku dostarczony zostanie węgiel GROSZEK II JARET o gradacji 5-25 mm lub GROSZEK o gradacji 5-40 mm. Poniżej specyfikacja jakościowa tego sortymentu węgla.

wegiel 30112022

Informujemy, że po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, Urząd Gminy Czernichów przekaże osobie uprawnionej informację o możliwości zapłaty za węgiel. Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy Czernichów nr 16 1560 0013 2016 8117 6000 0044. W tytule płatności należy wpisać „zakup węgla” oraz dane osoby uprawnionej do zakupu preferencyjnego zgodnie ze złożonym wnioskiem wraz z podaniem adresu.

Wpłaty można dokonać również w kasie Urzędu Gminy Czernichów (Czernichów ul. Gminna 1, 1 piętro, w godzinach otwarcia kasy).

Po zaksięgowaniu płatności Urząd Gminy wystawia fakturę za zakup paliwa stałego. Faktura zostanie przesłana na adres e-mail podany we wniosku lub w przypadku gdy nie został podany, będzie ją można odebrać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Czernichów (Czernichów ul. Gminna 1, parter) po otrzymaniu zawiadomienia z Urzędu o wystawionej fakturze.

Preferencyjna cena paliwa stałego w ramach naboru została ustalona na 1850 zł brutto za tonę i obejmuje również transport do mieszkańca. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku i dokonaniu zapłaty za węgiel informacja o tym zostanie przekazana do Firmy Handlowo Usługowej EKO-BEST, Robert Sobesto, Dąbrowa Szlachecka ul.Bielańska 10,która będzie się zajmowała dostawą węgla do mieszkańców na terenie gminy Czernichów. Skład węglowy będzie ustalał telefonicznie, bezpośrednio z mieszkańcami termin transportu węgla ze składu na wskazany adres nieruchomości.