20230517 węgiel

Na podstawie ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw wprowadzona została nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

W związku z tym Gmina Czernichów ogłasza sprzedaż końcową węgla w ilości 14,22 ton; w tym:

- 3,18 ton KOSTKI II o gradacji 63-130 mm,

- 10,04 ton GROSZKU II JARET o gradacji 5-25 mm,

- 1,00 tona ORZECHA o gradacji 25 – 80 mm.

Cena za 1 tonę węgla wynosi 1 850,00 złotych i obejmuje dowóz do kupującego.

Wnioski o zakup paliwa stałego – węgla można składać na dzienniku podawczym w urzędzie Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów od dnia 18 maja do 30 czerwca 2023 r.

Zakup preferencyjny przysługuje mieszkańcom, którzy spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 141 z późn. zm.). Sprzedaż końcowa może być prowadzona do 31 sierpnia 2023 r.

Wnioski o zakup będą rozpatrywane w kolejności wpływu do Urzędu Gminy Czernichów, do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej. Przy sprzedaży końcowej nie będzie limitów ilościowych dla jednego gospodarstwa domowego.

 

Do pobrania:

WNIOSEK O ZAKUP WĘGLA – sprzedaż końcowa - PDF | DOC