20230629 funtechWłaśnie wystartowała 5. edycja programu Fun. Tech. Future. - to pomoc zawodowa dla młodzieży ze środowisk nieuprzywilejowanych, która właśnie wkracza w dorosłość. Program został stworzony z myślą̨ o młodych ludziach w wieku 18-23 lat, którzy potrzebują̨ motywacji, konkretnej wiedzy oraz profesjonalnego wsparcia, by zbudować kompetencje potrzebne do wejścia na rynek pracy. Wszystko po to, aby pomóc im w usamodzielnieniu się.

Program realizowany jest od 2019 roku.

Uczestnicy programu mają okazję wziąć udział w warsztatach motywacyjnych z budowania pewności siebie oraz poczucia własnej wartości, zmiany negatywnych przekonań czy poszukiwania własnych talentów, a w warsztatach zawodowych o tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej czy budowaniu własnej marki.

W ramach Fun. Tech. Future uczestnicy mają okazję wziąć udział w warsztatach z makijażu biznesowego przeprowadzonych przez ekspertów z perfumerii Sephora. 

Wybrani uczestnicy programu mają szansę odbyć płatne staże u Partnerów programu.

Udział w programie jest bezpłatny!

Do programu zgłaszać się mogą osoby indywidualne, ale także placówki.

Rekrutacja do programu odbywa się elektronicznie na stronie: https://sukcespisanyszminka.pl/fun-tech-future/

Organizatorem programu Fun. Tech. Future. jest Fundacja Sukces Pisany Szminką

Partnerami programu są SEPHORA, SˑEˑYˑSˑSˑO

20230629 fun