20220921 programwsparcia

„WITAMY I POMAGAMY - NOCLEGI”to program bezpłatnych i tymczasowych noclegów w pensjonatach i hotelach na terenie całej Polski, dla najbardziej potrzebujących uchodźców z Ukrainy, przebywających w Polsce (na terenie Województwa Małopolskiego), opuszczających miejsca dotychczasowego zakwaterowania lub przybywających do Małopolski.

20220921 biletsocjalny

Bilet socjalny jest to bilet miesięczny imienny, do którego nabycia uprawnione są osoby, których dochód jest równy lub niższy od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielaniu świadczeń z pomocy społecznej (600 zł w przypadku osoby w rodzinie, 776 w przypadku osoby samotnie gospodarującej).

20220921 zakwaterowanie3

W wyniku nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, uległy zmianie zasady na jakich wypłata świadczenia może zostać przedłużona powyżej 120 dni.

20220921 tlumacz

Miło nam poinformować, że na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie od dnia 10 czerwca 2022 r. funkcjonuje usługa tłumacza migowego.

08.06.2022

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie przystąpił do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.