20230727 cedurUrząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (seminarium online) „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych
z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Webinarium odbędzie się 4 września 2023 r. (10:00-12:35).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy - link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83092&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.
W przypadku zgłoszeń, które wpłyną po 1 września 2023 r., potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco.

Celem webinarium jest zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 1 września 2023 r., a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Program webinarium (PDF)

20230629 certyfikat

W ramach projektu „Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernichowie została przygotowana „Strategia zarządzania wiekiem”, a Ośrodek otrzymał certyfikat Lidera HR, potwierdzający wdrożenie strategii. Projekt był realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego.

20230629 superwizjaPracownicy socjalni oraz asystenci rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie uczestniczą w bezpłatnej superwizji pracy socjalnej.

Superwizorem jest Hubert Tadeusz Kaszyńskisocjolog, dr hab. nauk społecznych, profesor w Instytucie Socjologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wsparcie superwizora trwa przez okres 10 miesięcy (od XI 2022 r. -do VIII 2023 r.).

20230629 funtechWłaśnie wystartowała 5. edycja programu Fun. Tech. Future. - to pomoc zawodowa dla młodzieży ze środowisk nieuprzywilejowanych, która właśnie wkracza w dorosłość. Program został stworzony z myślą̨ o młodych ludziach w wieku 18-23 lat, którzy potrzebują̨ motywacji, konkretnej wiedzy oraz profesjonalnego wsparcia, by zbudować kompetencje potrzebne do wejścia na rynek pracy. Wszystko po to, aby pomóc im w usamodzielnieniu się.

20230621 piknik seniora

Wzorem lat ubiegłych, w dniu 14 czerwca 2023 r. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach odbył się Powiatowy Dzień Seniora. Patronat nad obchodami XIX Powiatowego Dnia Seniora objął Starosta Krakowski Wojciech Pałka. Organizatorem spotkania integracyjnego dla Seniorów z terenu powiatu krakowskiego było Stowarzyszenie -Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach oraz Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach.