Profil Zaufany

Czym jest profil zaufany?
Profil zaufany to bezpłatna alternatywa dla podpisu elektronicznego. Dzięki profilowi zaufanemu można załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie pism, wniosków i zapytań do urzędów) drogą elektroniczną. Działa on podobnie jak odręczny podpis – identyfikuje osobę, która ten profil wykorzystuje. A zatem profil zaufany spełnia w kontaktach z administracją publiczną funkcje podobne do oferowanych obecnie komercyjnych podpisów elektronicznych. A przy tym jest usługą bezpłatną, skierowaną do wszystkich obywateli, którzy założą konto (darmowe) na platformie ePUAP

W jaki sposób można założyć profil zaufany?
Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl), z którego następnie wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Kolejnym krokiem jest uwierzytelnienie profilu w wybranym punkcie potwierdzającym profil zaufany (niezależnie od miejsca zamieszkania).Dla mieszkańców gminy Czernichów najbliższy punkt potwierdzenia profilu zaufanego znajduje się w Urzędzie Gminy Czernichów. Swoje dane osobowe można potwierdzić również w punktach zlokalizowanych w urzędach wojewódzkich, oddziałach ZUS, urzędach skarbowych, konsulatach, a także w tych urzędach gmin, które zdecydowały się na ich prowadzenie. Potwierdzenie tożsamości w urzędzie zajmuje zwykle nie więcej, niż kilka lub kilkanaście minut. Dokumentujemy przed urzędnikiem swoje dane osobowe, który porównuje je z danymi wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego lub paszportu, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego. Właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym. Dla osób posiadających podpis elektroniczny uzyskanie profilu zaufanego jest jeszcze prostsze, bowiem nie jest wymagana wizyta w urzędzie. Użytkownik loguje się na stronie www.epuap.gov.pl, wypełnia wniosek o założenie profilu, a następnie potwierdza swoje dane wykorzystując bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym.

Sposób działania
Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Właściciel loguje się na portalu ePUAP, wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wysyła wniosek do urzędu.

Korzyści wynikające ze stosowania profilu zaufanego
Głównym celem udostępnienia profilu zaufanego jest zapewnienie możliwości potwierdzania tożsamości w systemach elektronicznej administracji.
Korzyści ze stosowania profilu zaufanego:
• oszczędność – uzyskanie i korzystanie z profilu zaufanego nie wiąże się z ponoszeniem kosztów,
• poprawa bezpieczeństwa w porównaniu do podpisu składanego w sposób odręczny,
• niezależność od dodatkowych urządzeń – nie wymaga stosowania czytników kart, ani instalacji oprogramowania,
• możliwość załatwienia spraw administracyjnych drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

Zachęcamy do zakładania Profili Zaufanych i potwierdzania ich w Urzędzie Gminy Czernichów (pok. Nr 5, parter).

Punkt Potwierdzenia Profilu Zaufanego został utworzony w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  pt: „e-Urząd - szybko, sprawnie, skutecznie. Wsparcie elektronicznej administracji w gminach: Zielonki, Michałowice, Wielka Wieś, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice”

Unia Europejska

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
Wartość projektu: 1 660 745,00 zł
Termin realizacji projektu: 2014-2015
Gmina Czernichów działając w ramach partnerstwa z gminami Zielonki, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Michałowice i Wielka Wieś oraz partnerem zewnętrznym firmą F5 Konsulting Sp. z o.o. przystąpiła w 2014 roku do realizacji projektu e-Urząd – szybko, sprawnie, skutecznie. Wsparcie elektronicznej administracji w Gminach: Zielonki, Michałowice, Wielka Wieś, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice.
W ramach działań projektowych gmina Czernichów otrzyma wsparcie merytoryczne i finansowe w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji za pomocą ePUAP. W ramach projektu zostaną wdrożone dziedzinowe systemy informatyczne, pracownicy jednostek gminnych zostaną przeszkoleni w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz gmina podejmie działania informacyjne podnoszące stopień wykorzystania e-usług przez mieszkańców.
Działanie w ramach partnerstwa gminnego umożliwiło nam pozyskanie środków z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, a w perspektywie realizacyjnej projektu pozwoli na wymianę dobrych praktyk i doświadczeń poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, co będzie miało wpływ na usprawnienie i jakość pracy.