SPRZEDAŻ / DZIERŻAWA DZIAŁEK GMINNYCH

ZARZĄDZENIE NR 58.2024 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czernichów na cele łowiska wędkarskiego w miejscowości Kłokoczyn oraz powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 55.2024 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 54.2024 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 48.2024 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 47.2024 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 29.2024 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie nr 28.2024 Wójta Gminy Czernichów z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości niezabudowanych na rzecz Powiatu Krakowskiego w imieniu którego działa Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.

ZARZĄDZENIE NR 26.2024 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 23.2024 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW z dnia 09 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 21.2024 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW z dnia 04 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. 

ZARZĄDZENIE NR 18.2024 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 107.2023 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 102.2023 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW z dnia 06 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czernichów w celu budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Kamień oraz powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 99.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 17 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki mienia komunalnego, położonej w Wołowicach, gmina Czernichów w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu przedmiotowej nieruchomości

Zarządzenie nr 98.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 17 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki mienia komunalnego, położonej w Czernichowie, gmina Czernichów w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu przedmiotowej nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 97.2023 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW z dnia 17 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie nr 94.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 20 września 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej działki mienia komunalnego, położonej w Wołowicach, gmina Czernichów w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu przedmiotowej nieruchomości

Zarządzenie nr 93.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 20 września 2023 r. w sprawie przeznaczenia do zamiany działek mienia komunalnego, położonych w miejscowości Wołowice, gmina Czernichów w formie bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu przedmiotowej nieruchomości

Zarządzenie nr 92.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 20 września 2023 r. w sprawie przeznaczenia do zamiany działki mienia komunalnego, położonej w miejscowości Rybna, gmina Czernichów w formie bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu przedmiotowej nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 91.2023 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW z dnia 19 września 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 88.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 11 września 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 86.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 4 września 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 85.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek mienia komunalnego, położonych w miejscowości Kamień, gmina Czernichów w formie bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu przedmiotowej nieruchomości

Zarządzenie nr 77.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki mienia komunalnego, położonej w miejscowości Zagacie, gmina Czernichów w formie bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu przedmiotowej nieruchomości

Zarządzenie Nr 79.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie nr 76.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki mienia komunalnego, położonej w miejscowości Rusocice, gmina Czernichów w formie bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu przedmiotowej nieruchomości

Zarządzenie nr 75.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki mienia komunalnego, położonej w miejscowości Rusocice, gmina Czernichów w formie bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu przedmiotowej nieruchomości

Informacja o wyniku przetargu - sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Przeginia Narodowa

Zarządzenie Nr 73.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 69.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czernichów w celu budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Kamień oraz powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 67.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 66.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 62.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 01 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 55.2023 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Przeginia Narodowej, gmina Czernichów i powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 54.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości 

Zarządzenie Nr 52.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości na okres do lat trzech oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czernichów, składającej się z działki nr 219/21 o powierzchni 0,1181 ha położonej w miejscowości Czernichów

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czernichów, składającej się z działki nr 219/10 o powierzchni 0,1442 ha położonej w miejscowości Czernichów

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czernichów, składającej się z działki nr 2/8 o powierzchni 0,0795 ha, położonej w miejscowości Czernichów

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czernichów, składającej się z działki nr 694/2 o powierzchni 0,1492 ha, zapisanej w KR1K/00024569/0

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - sprzedaż sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czernichów, składającej się z działki nr 297/2 o powierzchni 0,1709 ha położonej w miejscowości Wołowice, gmina Czernichów, dla której prowadzona jest księga wieczysta KR1K/00012590/9

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czernichów, składającej się z działki nr 973/1 o powierzchni 0,30 ha, położonej w miejscowości Kamień, gmina Czernichów, dla której prowadzona jest księga wieczysta KR1K/00014793/6.

Zarządzenie Nr 48.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czernichów na cele rolnego użytkowania w miejscowości Kłokoczyn oraz powołania komisji przetargowej 

Zarządzenie Nr 47.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 46.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie nr 42.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki mienia komunalnego, położonej w Przegini Narodowej, gmina Czernichów w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu przedmiotowej nieruchomości

Zarządzenie Nr 39.2023 Wójt Gminy Czernichów z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 38.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 30.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 29.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Czernichowie, gmina Czernichów i powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 26.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czernichów na cele rolnego użytkowania w miejscowości Czernichów oraz powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 25.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki mienia komunalnego, położonej w miejscowości Czernichów, gmina Czernichów w formie bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu przedmiotowej nieruchomości

Zarządzenie Nr 24.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Czernichowie, gmina Czernichów i powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 23.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Czernichowie, gmina Czernichów i powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 21.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 06 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 20.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 06 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 19.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie nr 15.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki mienia komunalnego, położonej w miejscowości Czernichów, gmina Czernichów w formie bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu przedmiotowej nieruchomości

Zarządzenie Nr 14.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Wołowicach, gmina Czernichów i powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 13.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Wołowicach, gmina Czernichów i powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 12.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Kamieniu, gmina Czernichów i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 9.2023 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 2.2023 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

 

Zarządzenie nr 125.2022 Wójta Gminy Czernichów z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki mienia komunalnego, położonej w miejscowości Czernichów, gmina Czernichów w formie bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu przedmiotowej nieruchomości

Zarządzenie nr 124.2022 Wójta Gminy Czernichów z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki mienia komunalnego, położonej w Czernichowie, gmina Czernichów w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu przedmiotowej nieruchomości

Zarządzenie nr 123.2022 Wójta Gminy Czernichów z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki mienia komunalnego, położonej w Wołowicach, gmina Czernichów w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu przedmiotowej nieruchomości

Zarządzenie nr 122.2022 Wójta Gminy Czernichów z dnia 09 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 119.2022 Wójta Gminy Czernichów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki mienia komunalnego, położonej w miejscowości Wołowice, gmina Czernichów w formie bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu przedmiotowej nieruchomości

Zarządzenie nr 118.2022 Wójta Gminy Czernichów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki mienia komunalnego, położonej w Wołowicach, gmina Czernichów w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu przedmiotowej nieruchomości

Zarządzenie nr 117.2022 Wójta Gminy Czernichów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki mienia komunalnego, położonej w miejscowości Czernichów, gmina Czernichów w formie bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu przedmiotowej nieruchomości

Zarządzenie nr 116.2022 Wójta Gminy Czernichów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki mienia komunalnego, położonej w miejscowości Czernichów, gmina Czernichów w formie bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu przedmiotowej nieruchomości

Zarządzenie nr 115.2022 Wójta Gminy Czernichów z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki mienia komunalnego, położonej w Czernichowie, gmina Czernichów w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu przedmiotowej nieruchomości

Zarządzenie nr 114.2022 Wójta Gminy Czernichów z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki mienia komunalnego, położonej w Czernichowie, gmina Czernichów w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu przedmiotowej nieruchomości.

Zarządzenie Nr 111.2022 Wójta Gminy Czernichów z dnia 04 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie nr 110.2022 Wójta Gminy Czernichów z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki mienia komunalnego, położonej w Kamieniu, gmina Czernichów w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu przedmiotowej nieruchomości.

Zarządzenie nr 109.2022 Wójta Gminy Czernichów z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki mienia komunalnego, położonej w miejscowości Przeginia Duchowna, gmina Czernichów w formie bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu przedmiotowej nieruchomości.

Zarządzenie nr 108.2022 Wójta Gminy Czernichów z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki mienia komunalnego, położonej w miejscowości Dąbrowa Szlachecka, gmina Czernichów w formie bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu przedmiotowej nieruchomości.

Zarządzenie Nr 98.2022 Wójta Gminy Czernichów z dnia 16 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 89.2022 Wójta Gminy Czernichów z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 67.2022 Wójta Gminy Czernichów z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 66.2022 Wójta Gminy Czernichów z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 64.2022 Wójta Gminy Czernichów z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 63.2022 Wójta Gminy Czernichów z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 62.2022 Wójt Gminy Czernichów z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 51.2022 Wójta Gminy Czernichów z dnia 09 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 43.2022 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 42.2022 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 41.2022 Wójta Gminy Czernichów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego  oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 40.2022 Wójta Gminy Czernichów z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czernichów na cele eksploatacji kruszywa w miejscowości Kłokoczyn oraz powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 39.2022 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zagacie, gmina Czernichów

ZARZĄDZENIE NR 36.2022 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 35.2022 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 31.2022 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 27.2022 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Zagaciu, gmina Czernichów i powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr  23.2022 Wójta Gminy Czernichów z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie unieważnienia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 196/2 w Zagaciu, gmina Czernichów   ogłoszonego  Zarządzeniem nr 12.2022  Wójta Gminy Czernichów  z dnia 8 lutego 2022 r.  w sprawie ogłoszenia  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Zagaciu, gmina Czernichów i powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 12.2022 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Zagaciu, gmina Czernichów i powołania komisji przetargowej