Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Czernichów
Szanowni Mieszkańcy, zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Czernichów w sezonie 2022/2023 wykonuje firma: TRANSFIG Wiesław Figa z siedzibą w: 32-061 Rybna, Przeginia Duchowna, ul. Podświerkle 62.

Informujemy, że zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Czernichów w sezonie 2023/2024 jest realizowane przez trzy pomioty, odpowiadające za różne kategorie dróg.

1) DROGI GMINNE: Firma Produkcyjno Handlowo Transportowa TRANSFIG Wiesław Figa, telefon: 509-959-243 w godzinach 6:00-21:00;

2) DROGI POWIATOWE: Firma Usługowo-Handlowa „STAR-KOP" Krzysztof Urbańczyk, telefon: 664-995-400;

3) DROGA WOJEWÓDZKA nr 780: Konsorcjum firm: ADIM Sp. z o.o., lider konsorcjum; F.H.U ADIM Pomoc drogowa Adam Kruszyna, uczestnik konsorcjum, telefon: 502-501-273.

Drogi gminne utrzymywane są na biało, posypywane na wzniesieniach. Mechaniczne odśnieżanie z posypywaniem oraz mechaniczne posypywanie na drogach odbywać się będzie na stromych zjazdach i podjazdach.

W pierwszej kolejności odśnieżane są drogi gminne publiczne oraz te, po których kursuje komunikacja publiczna, a następnie drogi gminne niepubliczne.


Zgłoszenia od Państwa, pracownicy Urzędu Gminy Czernichów będą przekazywać do wykonawcy dostępnego pod numerem telefonu: 505-758-570.
 
W celu usprawnienia usługi odśnieżania, zamówienie będzie realizowane z podziałem na dwie następujące części (zakresy):
 
Część I - Zakres 1 Zimowe utrzymanie dróg:
a) Drogi gminne na terenie sołectw Rybna, Czułówek, Nowa Wieś Szlachecka, Przeginia Duchowna, Przeginia Narodowa;
b) Droga wojewódzka nr 780: Ciągi piesze i zatoki autobusowe przy DW nr 780 w m. Przeginia Duchowna i Czułówek, ciągi piesze w m. Rybna – ul. Dolna i ul. Górna.
 
Część II – Zimowe utrzymanie dróg:
a) Drogi gminne na terenie sołectw Wołowice, Dąbrowa Szlachecka, Zagacie, Czernichów, Kłokoczyn, Rusocice, Kamień.
b) Ciągi piesze w m. Wołowice – droga Na Wyspę i Na Jeziorzany.
 
Drogi gminne utrzymywane są na biało, posypywane na wzniesieniach, zakrętach, skrzyżowaniach.
Mechaniczne odśnieżanie z posypywaniem oraz mechaniczne posypywanie na drogach odbywać się będzie na dojazdach do skrzyżowań i skrzyżowaniach dróg oraz na stromych zjazdach i podjazdach.
W pierwszej kolejności odśnieżane są drogi gminne publiczne oraz te, po których kursuje komunikacja publiczna, a następnie drogi gminne niepubliczne.
 
 
Informacje odnośnie odśnieżania drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych - Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych