Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Czernichów

Informujemy, że zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Czernichów w sezonie 2023/2024 jest realizowane przez trzy pomioty, odpowiadające za różne kategorie dróg.

1) DROGI GMINNE: Firma Produkcyjno Handlowo Transportowa TRANSFIG Wiesław Figa, telefon: 509-959-243 w godzinach 6:00-21:00;

2) DROGI POWIATOWE: Firma Usługowo-Handlowa „STAR-KOP" Krzysztof Urbańczyk, telefon: 664-995-400;

3) DROGA WOJEWÓDZKA nr 780: Konsorcjum firm: ADIM Sp. z o.o., lider konsorcjum; F.H.U ADIM Pomoc drogowa Adam Kruszyna, uczestnik konsorcjum, telefon: 502-501-273.

Drogi gminne utrzymywane są na biało, posypywane na wzniesieniach. Mechaniczne odśnieżanie z posypywaniem oraz mechaniczne posypywanie na drogach odbywać się będzie na stromych zjazdach i podjazdach.

W pierwszej kolejności odśnieżane są drogi gminne publiczne oraz te, po których kursuje komunikacja publiczna, a następnie drogi gminne niepubliczne.

20221125 zimapowiat
Informacje dotyczące zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 780 oraz dróg powiatowych biegnących przez Gminę Czernichów.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Czernichów
Szanowni Mieszkańcy, zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Czernichów w sezonie 2022/2023 wykonuje firma: TRANSFIG Wiesław Figa z siedzibą w: 32-061 Rybna, Przeginia Duchowna, ul. Podświerkle 62.