Od poniedziałku 5 lutego 2024 r. na terenie miejscowości Czułówek i Nowa Wieś Szlachecka będzie pracowała firma Niezależni Doradcy Energetyczni Sp. z o.o. (NDE) – OPERATOR PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”, której zadaniem jest kontakt z potencjalnymi beneficjentami programu rządowego „Czyste Powietrze”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zawarł z firmą NDE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kazimierza Wielkiego 142/6, 30-082 Kraków umowę na realizację przedsięwzięcia pn. „Udzielanie przez Operatora bezpośredniej pomocy beneficjentom programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

Przedstawiciele firmy NDE Sp. z o.o. będą pukać do Państwa drzwi i oferować pomoc w pozyskaniu dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła i termomodernizację budynków.

Zadaniem Operatora będzie identyfikacja potencjalnych beneficjentów Programu „Czyste Powietrze”, przekonanie ich o konieczności podjęcia działań związanych z wymianą nieefektywnego źródła ciepła lub termomodernizacją budynków mieszkalnych oraz przeprowadzenie przez cały proces współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie WFOŚiGW, począwszy od przygotowania wniosku o dofinansowanie, wykonanie audytu energetycznego, pomoc przy wyborze wykonawcy prac, aż do całkowitego rozliczenia dotacji.

Wsparcie Operatora jest nieodpłatne dla beneficjenta którzy kwalifikują się do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

Przedstawiciel Operator ma obowiązek legitymować się specjalnym identyfikatorem NFOŚiGW (ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, nazwą i adresem firmy).

Dodatkowe informację o Operatorze można zweryfikować na stronach:nfosigw.gov.pl/operatorzy oraz czystepowietrze.gov.pl  

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami – ekodoradcami Gminy Czernichów:

32-070 Czernichów, ul. Gminna 1, pokój nr 04, telefon kontaktowy 12 444 55 77 wew. 104.

 

Wzór identyfikatora

Potwierdzenie dla Operatora programu „Czyste Powietrze” wystawione przez NFOŚiGW

 

 

 

20230313 wfosWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚ i GW) w Krakowie informuje, iż w ramach małopolskiego systemu wsparcia doradczego w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii (OZE) pracuje obecnie 5 doradców energetycznych. Udzielają oni nieodpłatnych usług doradczych w zakresie działań na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

20230313 lifeW ramach koordynowanego i współfinansowanego przez województwo małopolskie projektu LIFE pn.: „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” w Gminie Czernichów pracuje ekodoradca. Jest to osoba, która udziela porad w zakresie wyboru i wymiany źródeł energii do ogrzewania budynków mieszkalnych oraz ciepłej wody użytkowej, termomodernizacji budynków, instalacji odnawialnych źródeł energii. Pomaga wybrać indywidualne, najkorzystniejsze rozwiązanie dla każdego domu i informuje gdzie i jak można uzyskać wsparcie finansowe, a także pomaga wypełnić i rozliczyć wnioski o dotacje.

20230313 ekoteamOd dnia 1 maja 2020 r. Gmina Czernichów przystąpiła do projektu EKO TEAM, w ramach którego ma zostać poprawiona jakość życia mieszkańców podkrakowskich gmin poprzez lepszą jakość powietrza, którym oddychają. Projekt realizowany od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2023 r. współfinansowany jest ze środków finansowych instrumentu ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 ze środków Unii Europejskiej. Projekt EKO TEAM jest wynikiem aktywności gmin Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowanej w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Cel projektu  wpisuje się w długofalową politykę, której realizacji podjęły się gminy członkowskie Stowarzyszenia.

20230313 punktW urzędzie Gminy Czernichów funkcjonuje punkt obsługi rządowego, priorytetowego programu „Czyste powietrze”, w którym można złożyć wniosek, uzyskać pomoc w jego wypełnieniu i rozliczeniu, a także pozyskać kompletne informacje na temat tego programu.