20230313 wfosWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚ i GW) w Krakowie informuje, iż w ramach małopolskiego systemu wsparcia doradczego w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii (OZE) pracuje obecnie 5 doradców energetycznych. Udzielają oni nieodpłatnych usług doradczych w zakresie działań na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

20230313 lifeW ramach koordynowanego i współfinansowanego przez województwo małopolskie projektu LIFE pn.: „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” w Gminie Czernichów pracuje ekodoradca. Jest to osoba, która udziela porad w zakresie wyboru i wymiany źródeł energii do ogrzewania budynków mieszkalnych oraz ciepłej wody użytkowej, termomodernizacji budynków, instalacji odnawialnych źródeł energii. Pomaga wybrać indywidualne, najkorzystniejsze rozwiązanie dla każdego domu i informuje gdzie i jak można uzyskać wsparcie finansowe, a także pomaga wypełnić i rozliczyć wnioski o dotacje.

20230313 ekoteamOd dnia 1 maja 2020 r. Gmina Czernichów przystąpiła do projektu EKO TEAM, w ramach którego ma zostać poprawiona jakość życia mieszkańców podkrakowskich gmin poprzez lepszą jakość powietrza, którym oddychają. Projekt realizowany od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2023 r. współfinansowany jest ze środków finansowych instrumentu ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 ze środków Unii Europejskiej. Projekt EKO TEAM jest wynikiem aktywności gmin Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowanej w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Cel projektu  wpisuje się w długofalową politykę, której realizacji podjęły się gminy członkowskie Stowarzyszenia.

20230313 punktW urzędzie Gminy Czernichów funkcjonuje punkt obsługi rządowego, priorytetowego programu „Czyste powietrze”, w którym można złożyć wniosek, uzyskać pomoc w jego wypełnieniu i rozliczeniu, a także pozyskać kompletne informacje na temat tego programu.