20230324 dofinansowanieWójt Gminy Czernichów zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące nowych zasad dofinansowania do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach rządowego programu

„Czyste Powietrze” 30 marca 2023 r. o godzinie 18.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów.

Prezentację poprowadzi doradca energetyczny, a na indywidualne konsultacje zapraszają ekodoradcy zatrudnieni w Urzędzie Gminy Czernichów. Na spotkaniu zostaną omówione zasady pozyskania dofinansowania z rządowego, priorytetowego programu „Czyste Powietrze” do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych, oraz możliwości współfinansowania ww. przedsięwzięć z różnych źródeł np. programów realizowanych przez Gminę Czernichów, Starostwo Powiatowe i w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

 

plakat eko 24.03.2023