20230627 czyste powietrzeWójt Gminy Czernichów zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zasad dofinansowania
do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach rządowego programu

"CZYSTE POWIETRZE"

29 czerwca 2023 r., o godzinie 18.00
Remiza OSP w Przegini Narodowej

Spotkanie poprowadzą ekodoradcy Gminy Czernichów, którzy omówią zasady:
  • pozyskania dofinansowania z rządowego, priorytetowego programu „Czyste Powietrze”, z którego środki można pozyskać na wymianę źródeł ciepła i termodernizację budynków mieszkalnych (ocieplenie, wymianę stolarki),
  • współfinansowania ww. przedsięwzięć z różnych źródeł np. programów realizowanych przez Gminę Czernichów, Starostwo Powiatowe i w ramach ulgi termomodernizacyjnej,
Po prezentacji ekodoradcy zapraszają osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na indywidualne konsultacje. 
 
 
 

20230626 spotkanie