Wójt Gminy Czernichów zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zasad dofinansowania do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach rządowego programu

„Czyste Powietrze” 18 marca 2024 r. o godzinie 18.00 Sala konferencyjna Urzędu Gminy Czernichów

W spotkaniu uczestniczyć będą ekodoradcy Gminy Czernichów i firma Niezależni Doradcy Energetyczni Sp. z o.o., która jest oficjalnym operatorem programu „Czyste Powietrze” z ramienia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Spotkanie informacyjne

31 marca kończy się realizacja 4-letniego projektu Eko Team współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 ze środków Unii Europejskiej. Jego celem było zorganizowanie sieci ekodoradców działających na terenie Metropolii Krakowskiej. Głównym zadaniem ekodoradców było aktywne wsparcie mieszkańców w realizacji inwestycji wymiany nie ekologicznych źródeł ciepła, termomodernizacji budynków, wyborze i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii. Projekt był efektem długofalowej polityki 14 gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w dziedzinie poprawy jakości powietrza.

mapka.png

 

 

W wyniku realizacji projektu EKO TEAM, na terenie Metropolii Krakowskiej, dzięki systematycznej i rzetelnej pracy 44 ekodoradców oraz zaangażowaniu mieszkańców zrealizowano szereg działań służących poprawie jakości powietrza.

Dzięki współpracy na partnerskich zasadach, zrozumieniu i wzajemnej otwartości w gminach Metropolii Krakowskiej wymieniono ponad 7 600 źródeł ciepła, które nie spełniały norm i stanowiły zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców – mówi Krzysztof Wołos, Wójt Gminy Wielka Wieś, Przewodniczący Komisji Stowarzyszenia Metropolia Krakowska ds. środowiska i przestrzeni.

Do efektów pracy ekodoradców zaliczyć można wsparcie w realizacji niemal 1 700 termomodernizacji budynków oraz ponad 4 000 inwestycji w odnawialne źródła energii.

Na mocy umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, gminy Metropolii Krakowskiej zrealizowały inwestycje przyczyniające się do poprawy jakości powietrza o sumarycznej wartości ponad 48 mln euro.

W ramach swoich zadań ekodoradcy prowadzili również działania informacyjne i doradcze w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków, wymiany źródeł ciepła niespełniających norm, inwestycji w instalacje odnawialnych źródeł energii.

Kluczowym elementem współpracy ekodoradców z mieszkańcami była pomoc w sporządzaniu wniosków aplikacyjnych oraz innej koniecznej dokumentacji niezbędnej do otrzymania dofinansowania do inwestycji, jej przeprowadzenia i rozliczenia.

Efekty pracy ekodoradców zatrudnionych w Gminie Czernichów od 1 maja 2023 r. to m.in.:

  • ponad 518 wymienionych źródeł ciepła
  • niemal 117 budynków poddanych termomodernizacji
  • ponad 236 inwestycji w odnawialne źródła energii
  • realizacja inwestycji o łącznej wartości ponad 22 mln zł.

Dzięki zaangażowaniu i rzetelnej pracy ekodoradców 14 gmin będących członkami Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, wielu mieszkańców może żyć w lepszych warunkach, a poprawa jakości powietrza ma wpływ na zdrowie i życie nas wszystkich.

Podsumowanie projektu w materiale filmowym:

https://www.youtube.com/watch?v=zsBxz1KVN0E

 

loga.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20231213 sztucznepluca

Polski Alarm Smogowy rozpoczął piątą edycję kampanii „Zobacz czym oddychasz. Zmień to”.

Przez najbliższe dwa tygodnie, dzięki współpracy z Krakowskim Alarmem Smogowym będziemy badać jakość powietrza w Gminie Czernichów. W dniu 12 grudnia 2023 r. pod szkołą w Kamieniu zainstalowany został mobilny model płuc i pyłomierz.

20230823 akcja czysta wislaAkcja Czysta Wisła to inicjatywa edukacyjno-ekologiczna organizowana w ramach kampanii #mniejplastiku pomiędzy 25 sierpnia a 3 września 2023 r.

Wolontariusze i wolontariuszki z całej Polski będą sprzątać brzegi Wisły oraz innych cieków i akwenów wodnych. Każdy może posprzątać rzekę w swojej okolicy i pomóc walczyć z falą plastikowych śmieci, które zatruwają polskie wody i mają coraz większy wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt.

20230627 czyste powietrzeWójt Gminy Czernichów zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zasad dofinansowania
do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach rządowego programu

"CZYSTE POWIETRZE"

29 czerwca 2023 r., o godzinie 18.00
Remiza OSP w Przegini Narodowej