20220921 konkurs

W dniu 21 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy Czernichów, na sali konferencyjnej odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastycznym i fotograficznym. W uroczystości wzięła udział Pani Wójt, która przekazała wszystkim uczestnikom konkursu gratulacje, podziękowania, a laureatom nagrody i okolicznościowe dyplomy.

20220624 smog

Rozpoczynamy nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany, w budynkach mieszkalnych, nieekologicznych kotłów na paliwa stałe na kotły:

20220921 konkursplastyczny

Celem konkurs jest zwiększenie świadomości i rozwijanie postaw ekologicznych oraz zachęcenie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności ochrony powietrza atmosferycznego którego jakość przekłada się na walory krajobrazowe Gminy Czernichów (hasło pomocnicze „Pamiętaj - Świat nie jest nam dany na zawsze”).

20220921 konkursfotograficzny

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości i rozwijanie postaw ekologicznych oraz zachęcenie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności ochrony powietrza atmosferycznego którego jakość przekłada się na walory krajobrazowe Gminy Czernichów (hasło pomocnicze „Pamiętaj - Świat nie jest nam dany na zawsze”).

zone 1lipca

CEEB – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklaracje do CEEB. Za pomocą deklaracji zostaną zinwentaryzowane wszystkie źródła ciepła ogrzewania budynków.