slajdy dofinansowanie

Worek Czernichowski edycja RYBNA

Wraz ze Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Czernichów Blisko Ludzi oraz Partnerami serdecznie zapraszamy do włączenia się do akcji sprzątania śmieci.

energia solar

Projekt „Czysta Energia Blisko Krakowa” realizowany jest przez pięć partnerskich gmin powiatu krakowskiego: Czernichów, Liszki, Skawinę, Świątniki Górne oraz Zabierzów, liderem jest stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa. Projekt ten umożliwia rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

link p o cz pow

W urzędzie gminy Czernichów funkcjonuje punkt obsługi rządowego programu „Czyste powietrze”, w którym można złożyć wniosek, uzyskać pomoc w jego wypełnieniu oraz informacje na temat tego programu.

eko malopolska wymiana kotlow

Program Ochrony Powietrza – regulacje dotyczące kotłów na paliwo stałe

W związku z uchwaleniem przez Sejmik Województwa Małopolskiego nowego Programu Ochrony Powietrza (w skrócie POP) dla Województwa Małopolskiego (Uchwała Nr XXV/373/20 z dnia 28 września 2020 r.: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1824861,uchwala-nr-xxv37320-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-28-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-programu-o.html , informujemy że dofinansowania do wymiany kotłów na paliwa stałe ze środków publicznych, w tym z programu Czyste Powietrze, w województwie małopolskim będą mogło obejmować tylko kotły na biomasę, a od 1 stycznia 2023 r. wyłącznie kotły na biomasę o emisji pyłu do 20 mg/m³ (przy 10% O2);

Dofinansowanie do wymiany kotłów na paliwo stałe na kotły gazowe

O dofinansowanie można się starać w budynkach mieszkalnych, które do ogrzewania planują wykorzystać gaz ziemny sieciowy lub płynny LPG.