a mobility week 16 22092020

Obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w gminie Czernichów

16 września rozpoczynamy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Celem tej akcji jest zwiększenie świadomości dotyczącej negatywnych konsekwencji tradycyjnego transportu spalinowego oraz zachęcenie do wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania.

Kotły na biomasę są dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie mają dostępu do gazu oraz chcą ekologicznie ogrzać swój dom.

Pellet produkuje się z odpadów drzewnych - sprasowania trocin drzew, zarówno liściastych jak i iglastych, oraz odpadów i produktów ubocznych rolnictwa (słoma, trawa). Jeśli zdecydujemy się na ogrzewanie domu pelletem ważne jest aby wybrać paliwo dobrej jakości. Trzeba zwracać uwagę na właściwości opałowe oraz na kaloryczność.

Ekodoradca z projektu ECOTEAM

eco team

Od dnia 1 maja 2020 r. Gmina Czernichów przystąpiła do projektu EKO TEAM, w ramach którego ma zostać poprawiona jakość życia mieszkańców podkrakowskich gmin poprzez lepszą jakość powietrza, którym oddychają. Projekt realizowany od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2023 r. współfinansowany jest ze środków instrumentu ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 ze środków Unii Europejskiej. Projekt EKO TEAM jest wynikiem aktywności gmin Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowanej w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Cel projektu wpisuje się w długofalową politykę, której realizacji podjęły się gminy członkowskie Stowarzyszenia.

slajdy dofinansowanie

Projekt pod nazwą „Czysta Energia Blisko Krakowa” realizowany jest przez pięć Partnerskich Gmin Powiatu Krakowskiego: Czernichów, Liszki, Skawinę, Świątniki Górne oraz Zabierzów. Liderem projektu jest stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa. Projekt umożliwi pozyskanie dofinansowania w ramach Poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).