link p o cz pow

W urzędzie gminy Czernichów funkcjonuje punkt obsługi rządowego programu „Czyste powietrze”, w którym można złożyć wniosek, uzyskać pomoc w jego wypełnieniu oraz informacje na temat tego programu.

eko malopolska wymiana kotlow

Program Ochrony Powietrza – regulacje dotyczące kotłów na paliwo stałe

W związku z uchwaleniem przez Sejmik Województwa Małopolskiego nowego Programu Ochrony Powietrza (w skrócie POP) dla Województwa Małopolskiego (Uchwała Nr XXV/373/20 z dnia 28 września 2020 r.: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1824861,uchwala-nr-xxv37320-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-28-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-programu-o.html , informujemy że dofinansowania do wymiany kotłów na paliwa stałe ze środków publicznych, w tym z programu Czyste Powietrze, w województwie małopolskim będą mogło obejmować tylko kotły na biomasę, a od 1 stycznia 2023 r. wyłącznie kotły na biomasę o emisji pyłu do 20 mg/m³ (przy 10% O2);

Dofinansowanie do wymiany kotłów na paliwo stałe na kotły gazowe

O dofinansowanie można się starać w budynkach mieszkalnych, które do ogrzewania planują wykorzystać gaz ziemny sieciowy lub płynny LPG.

a mobility week 16 22092020

Obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w gminie Czernichów

16 września rozpoczynamy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Celem tej akcji jest zwiększenie świadomości dotyczącej negatywnych konsekwencji tradycyjnego transportu spalinowego oraz zachęcenie do wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania.

Kotły na biomasę są dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie mają dostępu do gazu oraz chcą ekologicznie ogrzać swój dom.

Pellet produkuje się z odpadów drzewnych - sprasowania trocin drzew, zarówno liściastych jak i iglastych, oraz odpadów i produktów ubocznych rolnictwa (słoma, trawa). Jeśli zdecydujemy się na ogrzewanie domu pelletem ważne jest aby wybrać paliwo dobrej jakości. Trzeba zwracać uwagę na właściwości opałowe oraz na kaloryczność.