herb m

 

Dwadzieścia kilometrów na zachód od Krakowa, na lewym brzegu Wisły leży gmina Czernichów. Powierzchnia gminy wynosi 83,8 km kwadratowych, zamieszkuje ją ponad 14 tysięcy mieszkańców. W jej skład wchodzi 12 wsi: Czernichów, Czułówek, Dąbrowa Szlachecka, Kamień, Kłokoczyn, Nowa Wieś Szlachecka, Przeginia Duchowna, Przeginia Narodowa, Rybna, Rusocice, Wołowice i Zagacie. Bogactwo przyrody, obszarów chronionych i cennych krajobrazowo stwarza naturalne warunki do rozwoju rekreacji i turystyki pieszej, rowerowej i konnej. Na terenie gminy leżą dwa parki krajobrazowe: Rudniański i Bielańsko - Tyniecki oraz rezerwat przyrody nieożywionej Kajasówka.

Czernichów jest gminą która rozwija się z roku na rok. Rozwój ten jest możliwy dzięki korzystnemu położeniu blisko Krakowa, dobrym połączeniom komunikacyjnym, uporządkowanej strukturze własności oraz intensywnej rozbudowie infrastruktury komunalnej. Dzięki rozbudowanej sieci komunikacji aglomeracyjnej mieszkańcy szybko mogą dojechać do Krakowa. Dodatkowym atutem jest położenie gminy. Od zachodu sąsiaduje z gminą Alwernia, od północy z gminą Krzeszowice, od wschodu z gminą Liszki, a od południa z gminami Skawina i Brzeźnica. Łatwo dojechać stąd nie tylko do Krakowa, ale i na Śląsk.

Dogodne położenie, świetne warunki do inwestycji oraz przyjazna polityka wobec przedsiębiorców sprawiają, że w gminie powstają nowe zakłady pracy. Obecnie działa tu 830 firm. Są wśród nich niewielkie, o charakterze rodzinnym, są też zakłady pracy znane ze swej marki i jakości nie tylko w Polsce.
Któż z nas nie słyszał o kiełbasie lisieckiej, która powstaje w gminie Czernichów i którą zajadają się smakosze w całej Europie. Na ich stoły trafia właśnie stąd, tu bowiem swe miejsce znalazło 9 firm, w których wytwarzana jest według starych receptur kiełbasa lisiecka, zarejestrowana w UE jako „produkt regionalny”.

gminaczernichów maps