Wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Czernichów od 1 sierpnia 2022 r. prowadzi firma: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH ul. Bór 69, 42-202 Częstochowa.

Z każdej nieruchomości, na którą złożona jest deklaracja za odpady komunalne, można oddać nielimitowaną ilość śmieci zarówno zmieszanych, jak i segregowanych.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Należność należy wpłacać co miesiąc, w kasie Urzędu Gminy Czernichów, adres: 32-070 Czernichów, ul. Gminna 1, lub na indywidualny numer rachunku bankowego, przypisany do danej nieruchomości w Getin Noble Bank SA.

Dodatkowe worki na śmieci segregowane można pobrać u sołtysa danej miejscowości lub w Urzędzie Gminy Czernichów w pokoju nr 108 (I piętro).

Jednocześnie przypomina się, że z dniem 27 lutego 2023 roku weszły w życie zapisy nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernichów zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Czernichów Nr LXIII.622.2023 z dnia 27 lutego 2023 r. z których wynika, że:

1) odpady komunalne zmieszane oraz bioodpady są odbierane z terenu nieruchomości w miesiącach, w okresie od 1 kwietnia do 31 października z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz na dwa tygodnie, w pozostałych miesiącach od 1 listopada do 31 marca, z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz w miesiącu; bioodpadów – które odbierane są w liczbie 4 worków o pojemności 120 litrów w każdym wyznaczonym w harmonogramie terminie odbioru odpadów tej frakcji,

2) odpady segregowane (papier, szkło, metal, tworzywa) są odbierane z terenu nieruchomości z częstotliwością jeden raz w miesiącu;

3) odpady budowlane i rozbiórkowe powstające na nieruchomościach zamieszkanych w ilości do 500 kg na nieruchomość na rok, odbierane będą na podstawie indywidualnego zgłoszenia, z tym, że warunki odbioru ustalone będą każdorazowo ze składającym zgłoszenie właścicielem nieruchomości zamieszkanej.


Wszelkie informacje na temat śmieci można uzyskać w Urzędzie Gminy Czernichów: 32-070 Czernichów, ul. Gminna 1, I piętro pok. 108.
telefon kontaktowy 12 444 55 77 wew. 120,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.