JAK UISZCZAĆ OPŁATĘ ZA ODPADY KOMUNALNE?

 

Należność należy wpłacać co miesiąc, w kasie Urzędu Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów lub na indywidualny numer rachunku bankowego, przypisany do danej nieruchomości w VeloBank S.A.  

Przypominamy podstawowe zasady wnoszenia opłaty:

  1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
  2. W przypadku nie dokonania wpłaty w ustalonym terminie, od zaległości zostaną naliczone odsetki za zwłokę.
  3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,   w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
  4. Opłaty nieuiszczone w wyznaczonych terminach będą podlegały przymusowemu ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt osobisty (Urząd Gminy Czernichów ul. Gminna 1 32-070 Czernichów, I piętro pok. 108), telefoniczny (12 444 55 77 wew. 120) lub mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)