Zawiadomienie o zebraniu wiejskim sołectwa Wołowice w dniu 22 września 2023 r. o godzinie 18.00

zawiadomienie-o-zebraniu-wiejskim
Kategoria
Nadchodzące wydarzenia
Termin
2023-09-22 18:00

Gmina Czernichów

Sołectwo Wołowice

 

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 22.09.2023 r o godz. 18.00 w Wołowicach w Domu Ludowym odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Wołowice.

W razie braku kworum drugi termin zebrania przewidziany jest na godz.18.15

Porządek zebrania:

1.Otwarcie zebrania i wybór protokolanta.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024.

4.Uchwała w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok 2024.

5.Wolne wnioski.

6.Zakończenie zebrania

Sołtys

Iwona Zabagło

                                                                      

 

§ 8 ust. 1 Statutu sołectwa: Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy dorośli mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy.

 
 

Terminy

  • 2023-09-22 18:00

Wspierane przez iCagenda