Zawiadomienie o zebraniu wiejskim sołectwa Rybna w dniu 23 września 2023 r. o godzinie 16:00

zawiadomienie-o-zebraniu-wiejskim
Kategoria
Nadchodzące wydarzenia
Termin
2023-09-23 16:00

Gmina Czernichów

Sołectwo Rybna

 

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 23.09.2023r (sobota) o godz. 16.00 w Rybnej w remizie OSP odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Rybna.

W razie braku kworum drugi termin zebrania przewidziany jest na godz.16.15

Porządek zebrania:

1.Otwarcie zebrania i wybór protokolanta.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja  o realizacji budżetu sołectwa Rybna za rok 2023.

4.Wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024.

5.Uchwała w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok 2024.

6.Wolne wnioski.

7.Zakończenie zebrania

Sołtys

Mirosław Poręba

                                                                      

 

§ 8 ust. 1 Statutu sołectwa: Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy dorośli mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy.

 
 

Terminy

  • 2023-09-23 16:00

Wspierane przez iCagenda