Zawiadomienie o zebraniu wiejskim sołectwa Czułówek w dniu 22 września 2023 r.

zawiadomienie-o-zebraniu-wiejskim
Kategoria
Nadchodzące wydarzenia
Termin
2023-09-22 17:00

Gmina Czernichów

Sołectwo Czułówek

 

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 22.09.2023r. (piątek) o godz. 17.00 w Czułówku w remizie OSP odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Czułówek.

W razie braku kworum drugi termin zebrania przewidziany jest na godz.17.15

Porządek zebrania:

1.Otwarcie zebrania i wybór protokolanta.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024.

4.Uchwała w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok 2024.

5.Wolne wnioski.

6.Zakończenie zebrania

Sołtys

Tadeusz Żych

                                                                      

 

§ 8 ust. 1 Statutu sołectwa: Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy dorośli mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy.

 
 

Terminy

  • 2023-09-22 17:00

Wspierane przez iCagenda