Posiedzenie Komisji Edukacji i Spraw Społecznych

Kategoria
Rada Gminy
Termin
2023-09-18 15:30

Komisja Edukacji i Spraw Społecznych

18.09.2023 r.

(poniedziałek)

godz.15.30

  1. Informacja o realizacji planów finansowych jednostek oświatowych, GBP w Czernichowie, GZOS oraz GOPS w I półroczu 2023 roku.
  2. Informacja o środkach finansowych z UG w Czernichowie przeznaczonych na finansowanie/współfinansowanie lokalnych imprez wydarzeń przekazanych stowarzyszeniom w 2023 roku.
  3. Aneksy do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych.
  4. Wnioski o nagrody wójta dla nauczycieli za 2022 rok.
  5. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.
 
 

Terminy

  • 2023-09-18 15:30

Wspierane przez iCagenda