Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Kategoria
Rada Gminy
Termin
2023-06-05 15:30

Komisja Rewizyjna

5.06.2023 r.

(poniedziałek)

godz.15.30

  1. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie za 2022 rok.
  2. Analiza informacji o stanie mienia Gminy Czernichów na dzień 31 grudnia 2022 roku.
  3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czernichów w roku 2022  i wypracowanie opinii w tej sprawie.
  4. Przygotowanie wniosku  w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla wójta za rok 2022.
  5. Sprawy bieżące.
 
 

Terminy

  • 2023-06-05 15:30

Wspierane przez iCagenda