20221117 lgd1LGD Blisko Krakowa zaprasza na spotkania podsumowujące przygotowanie nowej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027 w następujących terminach:

24 maja 2023 r., godz. 15:00-18:00 – spotkanie w siedzibie stowarzyszenia Blisko Krakowa – Radziszów, ul. Szkolna 4 (Dwór Dzieduszyckich),

25 maja 2023 r., godz. 18:00-20:00 – spotkanie online na Platformie Zoom.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu online proszone są o zgłoszenia przez poniższy formularz:

https://forms.gle/QRxgdvpPq1oXvUsJA

Planowany program spotkania:
1. Omówienie uchwały dotyczącej zmiany Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
2. Przedstawienie dotychczasowych prac w zakresie przygotowywania LSR dla obszaru Blisko Krakowa na lata 2023-2027, w szczególności:
· analizy SWOT obszaru,
· celów, przedsięwzięć i wskaźników zaplanowanych do realizacji,
· budżetu LSR,
· planu komunikacji z lokalną społecznością.
3. Podsumowanie dotychczasowych działań w zakresie włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR (spotkania, wywiady, konsultacje, ankiety, fiszki).
4. Dyskusja, wnioski i propozycje zmian w LSR.

Zachęcamy do udziału.