20221117 lgd1W związku z opracowywaniem przez LGD Blisko Krakowa Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia ankiety, która pomoże w zdiagnozowaniu największych potencjałów, zasobów, problemów i potrzeb na obszarze działania LGD Blisko Krakowa (obszar obejmuje Gminę Czernichów, Gminę Liszki, Gminę Mogilany,  Gminę Skawina-obszar wiejski, Gminę Świątniki Górne i Gminę Zabierzów).

LGD Blisko Krakowa przygotowuje diagnozę obszaru, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania LSR. Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami rozwoju i potencjałami obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

Badanie ankietowe będzie trwało w okresie od 19.01. – 31.01.2023 r.

Link do ankiety w wersji elektronicznej: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-GikF1DBWSU8SuLp8LQGYHDBWSRM9cIRFpdZ1Emcvh1p84Q/viewform

Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w biurze LGD Blisko Krakowa, adres: ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów oraz u gminnych koordynatorów.

Więcej informacji dostępnych pod linkiem: http://www.lsr23-27.bliskokrakowa.pl/badanie-ankietowe-na-potrzeby-opracowania-lokalnej-strategii/