Sobotnie ćwiczenia strażaków w Gminie CzernichówW sobotę 28 stycznia 2023 r. o godzinie 9.30 w Czernichowie rozpoczęły się ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej z Krakowa, Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Czernichów oraz Komisariatu Policji w Czernichowie. Zadania wyznaczone na czas ćwiczeń strażacy wykonali do godzin popołudniowych w sobotę.

Tematyka ćwiczeń przeprowadzonych z udziałem jednostek OSP z naszej gminy obejmowała:

- prowadzenie działań ratowniczych na zalodzonych akwenach wodnych,

- metody dotarcia, ewakuację i asekurację ratowników,

- postępowanie w przypadku wystąpienia hipotermii u osoby poszkodowanej,

- wymianę doświadczeń pomiędzy ratownikami,

- prowadzenie ewakuacji poszkodowanego z zalodzonego akwenu.

Całością szkoleń dowodził młodszy brygadier Andrzej Poniedziałek - Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Krakowie. Do pomocy miał strażaków z JRG 3 w Krakowie, a także ratowników medycznych – Barbarę Więcek oraz Marcina Krydę – którzy na co dzień pracują w Zespołach Ratownictwa Medycznego.

Nasi ratownicy, po części teoretycznej, ćwiczyli na manekinach z wykorzystaniem ćwiczebnych defibrylatorów, toreb PSP R1 oraz zestawów do ratowania w warunkach hipotermii.

Podsumowując ćwiczenia, Dowódca JRG 3 w Krakowie bardzo dobrze ocenił naszych ratowników oraz sprzęt, jakim dysonują, a Wójt Gminy Czernichów Danuta Filipowicz serdecznie podziękowała wszystkim uczestnikom za udział w ćwiczeniach.

- Strażacy z naszej gminy uczestniczą w szkoleniach o bardzo różnorodnej tematyce, powiązanej z zagrożeniami jakie są prawdopodobne w warunkach gminy. Niedawno mieliśmy ćwiczenia z gaszenia paneli fotowoltaicznych, a tematyka sobotnich ćwiczeń wynika z zagrożeń, jakie wiążą się z obecnością rzeki Wisły i licznych stawów – informuje Krzysztof Sury, inspektor w Urzędzie Gminy Czernichów.