Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na Patronat Skarby Blisko Krakowa!W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na organizację wydarzeń promujących lokalną kulturę i dziedzictwo przyrodnicze z wykorzystaniem produktu turystycznego pn. Skarby Blisko Krakowa.

Do Konkursu przystąpić mogą wyłącznie stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje kultury, przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa społeczne z obszaru gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne oraz Zabierzów.

Więcej informacji: http://www.bliskokrakowa.pl/patronat-skarby-blisko-krakowa.html

 

 

Konkurs na współorganizację przedsięwzięcia

PATRONAT SKARBY BLISKO KRAKOWA

 

JEŚLI PLANUJECIE PRZEDSIĘWZIĘCIE:

  1. dotyczące organizacji wydarzenia* promującego lokalną kulturę i dziedzictwo;
  2. wykorzystujące produkt turystyczny pn. Skarby Blisko Krakowa

*Wydarzenia mogą mieć charakter warsztatów, spotkań, koncertów, wystaw, targów wyrobów tradycyjnych, kulturalnych, sportowych krajoznawczych i/lub rekreacyjnych organizowanych na terenie gmin obszaru Blisko Krakowa.

ZGŁOŚCIE SIĘ DO STOWARZYSZENIA BLISKO KRAKOWA!

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PATRONAT?

Do zgłaszania przedsięwzięć zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje kultury, przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa społeczne z obszaru Blisko Krakowa (gmin Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne oraz Zabierzów)

O JAKIE WSPARCIE MOŻNA SIĘ UBIEGAĆ?

W ramach patronatu przewidujemy wsparcie w wysokości 1 500 zł na organizację.

Kwotę przeznaczyć można na pokrycie wydatków niezbędnych dla realizacji proponowanego przedsięwzięcia od momentu podpisania umowy.

Nie ma listy tzw. kosztów kwalifikowanych - przewidywane uzasadnione wydatki należy wpisać do budżetu przedsięwzięcia we wniosku.

Pula środków w ramach konkursu wynosi 22 500 zł*.

W wypadku, gdy wartość wniosków, które otrzymały ocenę powyżej 50% punktów, przekracza 22 500zł, Zarząd Stowarzyszenia może podjąć decyzję o jednorazowym zwiększeniu kwoty przeznaczonej na współorganizację przedsięwzięcia.

 

SZEROKA PROMOCJA:

Uzyskanie patronatu, oprócz wsparcia finansowego, oznacza aktywną i szeroką promocję przedsięwzięcia z wykorzystaniem strony internetowej stowarzyszenia Blisko Krakowa oraz portali społecznościowych.

JAK WYGLĄDA PROCES ZGŁASZANIA I WYBORU WNIOSKÓW?

Wnioski w ramach patronatu można zgłaszać od 13 do 23 lutego 2023 roku.

 

Wypełniony formularz wniosku prosimy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Jedna organizacja może zgłosić 1 wniosek w ramach naboru.

 

Wnioski analizowane są przez Komisję składającą się z Rady Partnerstwa Blisko Krakowa oraz przedstawiciela Zarządu stowarzyszenia.

 

Decyzja Komisji dot. przyznania wsparcia podejmowana jest po przeprowadzeniu dyskusji nad wnioskiem/wnioskami. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

Informacje o przyznanym wsparciu przekazywane będą pocztą e-mail oraz publikowane na stronie stowarzyszenia Blisko Krakowa.

 

CO PO UZYSKANIU PATRONATU?

Wsparcie przekazywane będzie przez stowarzyszenie po podpisaniu umowy, w terminach określonych w umowie.

Realizacja umowy, działań i budżetu zawartych we wniosku podlegać będzie monitoringowi i ocenie stowarzyszenia.

Organizacja zobowiązana będzie do przedstawienia stowarzyszeniu Blisko Krakowa sprawozdania z realizacji umowy, budżetu i przeprowadzonych działań. Wymogi dotyczące sprawozdawania zawarte są w umowie i regulaminie konkursu.

 

ulotk