Rozpoczęły się prace budowlane przy modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Przegini DuchownejRuszyły prace budowlane na terenie oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej. Gmina przekazała wykonawcy zadania, firmie „OTECH” Sp. z o. o. z Gorlic, plac budowy 12 grudnia ub. roku.  Wartość umowy zawartej z wykonawcą to 20 897 665,45 zł.

Oczyszczalnia ścieków w Przegini Duchownej zaczęła przyjmować ścieki w pierwszej dekadzie tego wieku. Ze względu na niewystarczającą wydajność i wadliwość zastosowanych urządzeń od lat planowano rozbudowę i unowocześnienie oczyszczalni.

- Od dwóch lat podejmowałam starania o pozyskanie finansów na tę niezbędną mieszkańcom i chroniącą środowisko naturalne inwestycję. O naszych potrzebach rozmawiałam z wieloma osobami, pokazując obecnie działający obiekt m.in. Wicemarszałkowi Sejmu Ryszardowi Terleckiemu, Pani Poseł Elżbiecie Dudzie, Panu Posłowi Jackowi Osuchowi i Wicewojewodzie Mateuszowi Małodzińskiemu. Dzięki pozyskaniu z „Polskiego Ładu” środków na modernizację i rozbudowę oczyszczalni 8 grudnia 2022 roku mogliśmy podpisać umowę z firmą „OTECH” Sp. z o. o. z Gorlic, a na uroczystym przekazaniu placu budowy 12 grudnia ubiegłego roku gościliśmy Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Liczę na to, że jak najszybciej zakończymy to zadanie i ludzie odetchną z ulgą – mówi Danuta Filipowicz, Wójt Gminy Czernichów.

Obecna przepływowa technologia oczyszczalni nie daje możliwości buforowania ścieków przy zwiększonych napływach opadowych dlatego zaprojektowano oczyszczalnię w systemie SBR (Sequential Batch Reactor – Sekwencyjny Reaktor Biologiczny), która jest niewrażliwa na gwałtowne wzrosty przepływu ścieków, przeciążenia, wahania temperatury czy chwilowy brak dopływu. Od jesieni 2022 roku do oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej nie są obecnie podłączani kolejni użytkownicy. Taka decyzja obowiązywać będzie do momentu zakończenia modernizacji i rozbudowy oczyszczalni.

- Po zakończeniu rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków będziemy mogli zwiększyć wydajność i przyjmować więcej ścieków komunalnych, w ilości dobowej średniej 1130 metrów sześciennych. Tę pozytywną zmianę powinni jeszcze przed końcem tego roku odczuć mieszkańcy sołectw leżących przy potoku Rudno, który przyjmuje wodę zrzucaną z oczyszczalni. Poprawić się też powinien stan środowiska, obciążonego obecnie z powodu niewydolności oczyszczalni – mówi Stanisław Molik, Zastępca Wójta Gminy Czernichów.