Odbiór wodociągu w RybnejW poniedziałek 27 lutego br. odebrane zostały prace przy modernizacji sieci wodociągowej w Rybnej. W odbiorze w Rybnej uczestniczyli Wójt Danuta Filipowicz, Zastępca Wójta Stanisław Molik, Kierownik Wydziału Inwestycji UG Czernichów Anna Bernaś wraz z Zastępcą Romanem Kawalerem, inspektor nadzoru Miłosz Halibożek oraz przedstawiciele firmy wykonującej prace.

Modernizacja sieci wodociągowej w Rybnej była prowadzona w ramach zadania pn. „Poprawa stanu infrastruktury wodociągowej i ograniczenie strat wody poprzez wymianę przestarzałej sieci stalowej, żeliwnej i azbestowej na terenie Gminy Czernichów”. Wykonawcą była firma INO–KOP z Świnnej Poręby.

Umowę na prace modernizacyjne na istniejącej sieci wodociągowej podpisano 26 października 2022 roku, a zakres prac w Rybnej dotyczył odcinków od ul. Jaśminowej do ul. Spokojnej.

Zakres zadania obejmował remont istniejącej sieci wodociągowej z rur stalowych o średnicy DN 300 mm. Projekt przewidywał zastąpienie skorodowanej istniejącej sieci rurociągiem z rur PE o średnicy Φ 225 mm. W opracowaniu przewidziano posadowienie wodociągu metodą reliningu. Metoda ta polega na wprowadzeniu do istniejącego już kolektora projektowanego rurociągu reliningowego w miejscu zaprojektowanych komór roboczych.

Modernizacja wodociągu w Rybnej prowadzona była na trzech odcinkach wydzielonych węzłami (od W1 do W22) i obejmowała łącznie 1256,5 mb sieci o średnicy Φ 225 m (od węzła W1 do W8 – 681,2 mb, od węzła W13 do W16 – 203,5 mb, od węzła W18 do W22 – 371,8 mb). Wybór modernizowanych odcinków wynikał z zgód mieszkańców na przeprowadzenie prac budowlanych.

Wartość modernizacji wodociągu w Rybnej wyniosła 1 107 083 zł. Obecnie trwają jeszcze prace przy modernizacji wodociągu w Czernichowie.

- Na modernizację wodociągów w Rybnej oraz w Czernichowie przewidzieliśmy łącznie 2 091 829 zł. Realizację inwestycji nasza gmina finansuje z środków własnych gminy oraz z pozyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 700 674 zł. Wymiana wodociągów w obydwu sołectwach była konieczna ze względu na ich stan techniczny, mający wpływ na jakość wody odbieranej przez mieszkańców – mówi Danuta Filipowicz, Wójt Gminy Czernichów.