20230320 cyfrowagminaGmina Czernichów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” pozyskała grant w wysokości 441 120,00zł.

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu „Cyfrowa Gmina” jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Projekt obejmuje przeprowadzenie obligatoryjnego audytu z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także podniesienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych poprzez modernizację i zakupy sprzętu IT.

Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji oraz zabezpieczeń systemu informatycznego do Urzędu Gminy Czernichów oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Okres realizacji projektu do 30.09.2023 r.

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

20230320 cyfrowa