20230324 nabor wnioskow1Urząd Stanu Cywilnego w Czernichowie informuje, że trwa nabór wniosków o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla par, które zawarły związek małżeński w 1973 roku (także w latach wcześniejszych, jeśli nie otrzymały jeszcze odznaczeń) oraz mieszkają na terenie gminy Czernichów. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie wniosku (wzór w załączeniu) i złożenie go do końca kwietnia 2023 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Czernichowie.

Z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie Medali mieszkańcom Gminy Czernichów występuje Wojewoda Małopolski. Urząd Stanu Cywilnego w Czernichowie jedynie pośredniczy w przekazaniu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie woli otrzymania Medali przez mieszkańców naszej Gminy (bez względu na miejsce zawarcia małżeństwa).

Szanując prawo do prywatności mieszkańców, działania zmierzające do wystąpienia o nadanie odznaczeń podejmowane są wyłącznie wtedy, gdy zgłoszona zostanie wola ich otrzymania.

Załatwienie sprawy trwa około dziewięciu miesięcy od momentu dokonania zgłoszenia.

 

POBIERZ WNIOSEK (DOCX)

POBIERZ WNIOSEK (PDF)