Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 21 par z terenu Gminy CzernichówPodczas uroczystości, która odbyła się 16 marca 2023 r. w Kasztelu Kajasówka w Rybnej, wręczone zostały mieszkańcom Gminy Czernichów Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństw. Medale wręczał Wicewojewoda Małopolski Mateusz Małodziński.
 
 
 
 
 
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzymały następujące osoby:
 
● Z Czernichowa:
- Państwo Stanisława i Zygmunt Grzywowie,
- Państwo Władysława i Jan Kopaczowie,
- Państwo Mieczysława i Stanisław Koskowie
- Państwo Wanda i Józef Kowalówkowie,
- Państwo Stanisława i Tadeusz Srokowie;
 
● Z Czułówka:
- Państwo Helena i Tadeusz Cyganikowie,
- Państwo Teresa i Czesław Siudkowie;
 
● Z Dąbrowy Szlacheckiej:
- Pani Stanisława Janas (wdowa po śp. Stanisławie Janas)
 
● Z Nowej Wsi Szlacheckiej:
- Państwo Katarzyna i Tadeusz Kuciowie,
- Państwo Anna i Edward Misiowie;
 
● Z Kamienia:
- Państwo Maria i Marian Kiszkowie;
 
● Z Przegini Narodowej:
- Państwo Zofia i Kazimierz Kraczkowie;
 
● Z Rybnej:
- Państwo Halina i Tadeusz Felusiowie,
- Państwo Stanisława i Stanisław Galowie,
- Państwo Helena i Bolesław Królowie,
- Państwo Maria i Stanisław Krzanikowie;
 
●Z Wołowic:
- Państwo Helena i Stefan Burzyńscy,
- Państwo Zofia i Andrzej Kadulowie,
- Państwo Zofia i Stanisław Kapustowie,
- Państwo Barbara i Michał Łytkowie,
- Państwo Zofia i Jan Śmiechowie.
Dokonującemu uroczystego aktu dekoracji dostojnych jubilatów Wicewojewodzie Małopolskiemu Mateuszowi Małodzińskiemu towarzyszyli: Wójt Gminy Czernichów Danuta Filipowicz, Przewodniczący Rady Gminy Czernichów Zbigniew Kędzierski oraz Radni Rady Gminy: Bożena Dudek, Halina Wrona, Iwona Zabagło, Katarzyna Zabagło, Adam Bałuszek, Marian Dudek i Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Katarzyna Kucharz. Wicewojewoda Mateusz Małodziński skierował do jubilatów słowa uznania oraz podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie, a także za piękny przykład dla młodego pokolenia.
 
Wójt Danuta Filipowicz złożyła jubilatom gratulacje i życzenia zdrowia, szczęścia, miłości, szacunku rodziny i przeżywania kolejnych rocznic w kochającym gronie najbliższych.
- Doceniając Państwa mądrość życiową i doświadczenie wierzę, że zarówno dla nas - dorosłych, jak i dla młodszych pokoleń będą Państwo źródłem inspiracji do pielęgnowania wartości, którymi kierowali się Państwo przez pięć dekad trwania związku małżeńskiego. Piękna rocznica 50-lecia małżeństwa to symbol miłości i wierności małżeńskiej, wzajemnego szacunku i zrozumienia, a także trwałości rodziny i dawania przykładu w środowisku, w którym Państwo żyją tymi słowami zwróciła się do małżeńskich par Wójt Danuta Filipowicz.
 
W czasie uroczystości jubilaci, oprócz Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne, kwiaty i upominki. Nie zabrakło również tortu i poczęstunku. Tym, którzy nie mogli być obecni na uroczystości, medale i upominki zostaną doręczone w innym terminie.
 
Tekst: USC/JB
Zdjęcia: Sebastian Bodzioch, UG Czernichów
 
50lecie-001
50lecie-002
50lecie-003
50lecie-004
50lecie
SBA_7376
SBA_7378
SBA_7385
SBA_7393
SBA_7396
SBA_7398
SBA_7400
SBA_7401
SBA_7405
SBA_7407
SBA_7409
SBA_7411
SBA_7412
SBA_7418
SBA_7419
SBA_7421
SBA_7423
SBA_7427
SBA_7428
SBA_7430
SBA_7433
SBA_7434
SBA_7436
SBA_7439
SBA_7442
SBA_7444
SBA_7447
SBA_7450
SBA_7452
SBA_7454
SBA_7455
SBA_7457
SBA_7461
SBA_7469
SBA_7470
SBA_7471
SBA_7476
SBA_7478
SBA_7480
SBA_7483
SBA_7484
SBA_7486
SBA_7489
SBA_7493
SBA_7494
SBA_7495
SBA_7496
SBA_7498
SBA_7502
SBA_7504
SBA_7505
SBA_7506
SBA_7513
SBA_7514
SBA_7515
SBA_7517
SBA_7524
SBA_7526
SBA_7532
SBA_7534
SBA_7540
SBA_7541
SBA_7544
SBA_7551
SBA_7558
SBA_7569
SBA_7574
SBA_7579
SBA_7584
SBA_7595
SBA_7596
SBA_7597
SBA_7602
SBA_7604
SBA_7605
SBA_7606
SBA_7607
SBA_7609
SBA_7610
SBA_7611
SBA_7613
SBA_7614
SBA_7617
SBA_7618
SBA_7619
SBA_7622
SBA_7624
SBA_7626
SBA_73877
SBA_755111