Urząd Gminy Czernichów informuje o przedłużeniu terminu składania zgłoszeń do ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnych do 30 kwietnia 2023 r.

Prosimy o składanie zgłoszeń w Biurze Obsługi Klienta (parter).

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo w pokoju 117, I piętro, tel. 12 444 55 77  wew. 112.