20230504 laptopty30 nowych laptopów otrzymały szkoły z naszej gminy z projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”. Nowe komputery w czwartek 27 kwietnia wręczyła dyrektorom szkół Wójt Danuta Filipowicz.

Edukacyjny grant dla naszej gminy z regionalnego programu opiewał na kwotę 74699,99 zł. Dzięki pozyskanemu przez nasz samorząd dofinansowaniu siedem szkół dostało łącznie 30 nowych laptopów. Przydział sprzętu zależał od liczebności uczniów w danej szkole.

Nowe laptopy przekazane zostały do:

- Szkoły Podstawowej w Czernichowie – 4 szt.;

- Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Szlacheckiej – 2 szt.;

- Szkoły Podstawowej w Wołowicach – 7 szt.;

- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przegini Duchownej – 4 szt.;

- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kamieniu – 3 szt.;

- Szkoły Podstawowej w Rusocicach – 2 szt.;

- Szkoły Podstawowej w Rybnej – 8 szt.