20230509 suwW maju 2022 roku Gmina Czernichów przekazała plac budowy stacji uzdatniania wody w Rusocicach. W poniedziałek 8 maja odbył się odbiór inwestycji, w którym uczestniczyli przedstawiciele gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie, firmy wykonującej prace oraz inspektorzy nadzoru.

- Oddanie do eksploatacji stacji uzdatniania wody w Rusocicach poprawi zaopatrzenie w wodę kilku sołectw naszej gminy. Woda z nowego SUW-u trafi do sieci w znacznie lepszym stopniu zabezpieczając potrzeby mieszkańców, w tym także w miejscowościach, w których w lecie i w okresach zwiększonego poboru ciśnienie było zbyt niskie – mówi Danuta Filipowicz, Wójt Gminy Czernichów.

Umowę na zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusocicach” gmina podpisała 4 stycznia 2021 roku z wybranym w trybie przetargowym wykonawcą – firmą Otech Sp. z o.o. 22 marca 2022 roku, firma Otech uzyskała pozwolenie na budowę na realizację tego zadania inwestycyjnego. 10 maja 2022 r. Gmina Czernichów przekazała plac budowy wykonawcy.

Zakres zadania obejmował w szczególności:

- wykonanie remontu istniejącego budynku socjalno-technicznego,

- budowę nowej hali technologicznej,

- montaż wyposażenia technologicznego w tym urządzeń, sterowników i monitoringu, zbiornika na wodę,

- zagospodarowanie terenu wokół budynku,

- modernizację istniejących ujęć wody.

W wyniku modernizacji stacji uzdatniania wody w Rusocicach (przebudowy i rozbudowy) wzrośnie wydajność stacji. Podajemy podstawowe parametry SUW w Rusocicach przed jej modernizacją i po modernizacji:

- maksymalna godzinowa wydajność Qhmax przed modernizacją wynosiła 22m3/h;

- maksymalna godzinowa wydajność po modernizacji (rozbudowie i przebudowie) Qhmax wyniesie 48m3/h.

Całkowita wartość jednego z największych zadań inwestycyjnych ostatnich lat wyniosła 3 740 430 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł łącznie 31 564 zł.

Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rusocicach była wspófinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (wartość dofinansowania 1 901 251 zł), a także z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Tekst: Roman Kawaler, Jan Bereza

Zdjęcia: Jan Bereza