20230509 ptasia grypaINFORMACJA REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie informuje, że w związku z pojawieniem się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym również na obszarze województwa małopolskiego, ognisk zjadliwej grypy ptaków, tzw. „ptasiej grypy” (HPAI), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie przypomina o obowiązkowych środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2022 r. (tj. Dz. z 2022 poz.768) oraz prosi o zgłaszanie do odpowiednich służb (np. do Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego, właściwych terytorialnie nadleśnictw czy powiatowych lekarzy weterynarii) wszelkich informacji o ewentualnych, zaobserwowanych w większych ilościach, padłych okazach dzikiego ptactwa.

Działanie to jest istotne ze względu na to, że główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa „ptasiej grypy” są zarażone dzikie ptaki, które w związku z wiosenną migracją na tereny lęgowe mogą w najbliższym okresie masowo pojawiać się w różnych rejonach województwa małopolskiego. Uzyskane informacje mogą pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się choroby.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie apeluje, aby bez istotnego powodu nie wchodzić na tereny grupowania się migrujących ptaków.